دانلود فایل رایگان نبات حاجی نباتی

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نبات-حاجی-نباتی.mp3


بهترین ها نصیب چه افرادی می شود؟

بهترین ها نصیب چه افرادی می شود ؟؟ http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/بهترین-ها-نصیب-چه-کسانی-می-شود؟.mp3


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

قبولی در کنکور پزشکی … استادعزیزتاثیراتی که شمادرزندگی من گذاشتیدآنقدرسرنوشت سازبودند که نمی دونم چطوری بگم…. خیلی از شرایط زندگی و حال خوبم را مدیون شما هستم…. تاثیری که شما در زندگی من و همسفران دیگر گذاشتید تا عمر داریم می مونه…. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر_و_تجربه_دانشجوی_دوره_استادی-3.mp3


تحول زندگی در ٧ ماه

٧کشتی که در درون تو انقلاب می کند… یک تصمیم می تواند ورق زندگیت را برگرداند… این ویس زندگی هزاران هزار نفر  را متحول کرده……. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/تحول-زندگی-در-٧-ماه.mp3 لینک دانلود


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

کارموردعلاقه ام راجذب کردم.. روابطم باهمسرم ، ،خانواده همسرم و پدرم بسیارعالی شده…. خانه موردعلاقه ام راجذب کردم مثل معجزه  اتومبیل عالی  جذب  کردم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/3audio_2018-07-04_01-10-42.mp3 لینک دانلود


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

دراین مدت ٢ماهه جذب های خیلی خوب داشتم.. اتفاق هایی که سال هامنتظرش بودم ودیگه ازش ناامیدشده بودم دراین دوماه برام افتاد… همسرم من و فرزندم را به خاطر یک خانم رها کرده بود رفته بود.متوجه اشتباهش شد. ملکی رو خرید کردم. رابطه ام با دخترم خیلی بد بود ،الان عالی شد.. این نتایج خوب بعضی اوقات انقدر برام عجیبه.همش فکر می کنم معجزه است.http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر_و_تجربه_دانشجوی_دوره_استادی-2.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه دانشجویان استاد صنم رشیدی

خواهرم یک آپارتمان خرید…….. من دکترا قبول شدم و خواهرم هم فوق لیسانس……. یک اتومبیل کادو گرفتم….. دانشگاه های مختلف با درخواست تدریسم موافقت کردند.وجزو شورای تخصیی دانشگاه آبیک انتخاب شدم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظرو-تجربه-همسفراستادی-جذب.5002.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه دانشجویان استاد صنم رشیدی

آشناشدن با شما برای من دنیایی نعمت ها موهبت داشت… از اوایل شهریور خواسته ام رو نوشتم و در این سه ماه  برای برآورده شدنش تمرین ها رو نوشتم و خواسته ام برآورده شد که باورمون نمی شد…. خداروشکر که با شما فرشته مهربان آشنا شدم که زودتر به خواسته هام برسم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظرو-تجربه-همسفراستادی-جذب.5094.mp3 لینک دانلود


jQuery(document).ready(function(){ });