تحول زندگی در ٧ ماه

٧کشتی که در درون تو انقلاب می کند… یک تصمیم می تواند ورق زندگیت را برگرداند… این ویس زندگی هزاران هزار نفر  را متحول کرده…….http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/تحول-زندگی-در-٧-ماه.mp3 لینک دانلود


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

کارموردعلاقه ام راجذب کردم.. روابطم باهمسرم ، ،خانواده همسرم و پدرم بسیارعالی شده…. خانه موردعلاقه ام راجذب کردم مثل معجزه  اتومبیل عالی  جذب  کردم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/3audio_2018-07-04_01-10-42.mp3 لینک دانلود


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

دراین مدت ٢ماهه جذب های خیلی خوب داشتم.. اتفاق هایی که سال هامنتظرش بودم ودیگه ازش ناامیدشده بودم دراین دوماه برام افتاد… همسرم من و فرزندم را به خاطر یک خانم رها کرده بود رفته بود.متوجه اشتباهش شد. ملکی رو خرید کردم. رابطه ام با دخترم خیلی بد بود ،الان عالی شد.. این نتایج خوب بعضی اوقات انقدر برام عجیبه.همش فکر می کنم معجزه است.http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر_و_تجربه_دانشجوی_دوره_استادی-2.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه دانشجویان استاد صنم رشیدی

خواهرم یک آپارتمان خرید…….. من دکترا قبول شدم و خواهرم هم فوق لیسانس……. یک اتومبیل کادو گرفتم….. دانشگاه های مختلف با درخواست تدریسم موافقت کردند.وجزو شورای تخصیی دانشگاه آبیک انتخاب شدم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظرو-تجربه-همسفراستادی-جذب.5002.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه دانشجویان استاد صنم رشیدی

آشناشدن با شما برای من دنیایی نعمت ها موهبت داشت… از اوایل شهریور خواسته ام رو نوشتم و در این سه ماه  برای برآورده شدنش تمرین ها رو نوشتم و خواسته ام برآورده شد که باورمون نمی شد…. خداروشکر که با شما فرشته مهربان آشنا شدم که زودتر به خواسته هام برسم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظرو-تجربه-همسفراستادی-جذب.5094.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه همسفران دوره استادی جذب

حالم خیلی بد بود و همسرم با زن دیگری رفته بود…. میخواستم یک فرد موفقی شوم.. روی پای خودم بایستم،مستقل باشم… حالم خیلی عالی شده، خودش برام یک دنیاست.روی پای خودم ایستادم.درآمد دارم استاد آرزو دارم مثل شما شوم.. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظرو-تجربه-همسفراستادی-جذب.5034.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه استادی جذب

یک واحد آپارتمان خریدم هم خودم و هم همسرم ازین جذب تو شوکیم . دوماهه با کانال آشناشدم تمام ویس ها را گوش می کردم و بهشون عمل کردم. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر-و-تجربه-استادی-جذب.mp3 لینک دانلود


ابزار دشمنی ذهن

روزی که یک عزیزی به خاطر شرایط دردناک مالی اش از آموزش های صنم رشیدی محروم شود روز مرگ صنم رشیدی است در این ویس پرده از حقیقتی برات برداشتم که باید حتما بدانی!!! روزی که حتی یک ساندویچ همبرگر نمی توانستم بخرم و فلافل می خریدم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/ابزار-دشمنی-ذهن.mp3 لینک دانلود


نجات خویش قسمت دوم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نجات-خویش-قسمت-دوم.mp3


jQuery(document).ready(function(){ });