قدر و ارزش غم های خودمان را بدانیم اما با آنها نمانیم

دعای سال نو

برایتان ازخداوند می خواهم که در سال جدید غمگین نشوید

این دعایی بود که یکی از همسفران عزیز مسیر زیبای تحول برای دوستانش در گروهش گذاشته بود

این دعا من را به تعمق واداشت

وتصمیم گرفتم فایلی براتون آماده کنم.

فایل رو با دقت گوش کنید و احساس و تجربه تان را از گوش کردن به این فایل در همین بخش حتما برام ارسال کنید.

    دیدگاه بگذارید

    26 دیدگاه "قدر و ارزش غم های خودمان را بدانیم اما با آنها نمانیم"

    Notify of
    avatar