مصاحبه با جناب آقای اسلامی دانشجوی دوره استادصنم رشیدی

مصاحبه با جناب آقای اسلامی دانشجوی دوره استادصنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : سرکار خانم زین الدین


مصاحبه با جناب آقای اسدیان دانشجوی دوره استاد صنم رشیدی

مصاحبه با جناب آقای اسدیان دانشجوی دوره استادصنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای جلیلیان


مصاحبه با دانشجویان جناب آقای راستگویی

مصاحبه با دانشجویان (جناب آقای راستگویی)مصاحبه با دانشجویان : سرکار خانم مولوی


مصاحبه با دانشجویان – سرکار خانم زین الدین – مدرس استاد صنم رشیدی

مصاحبه با دانشجویان – سرکار خانم زین الدین- مدرس استاد صنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسلامی


مصاحبه با دانشجویان-جناب آقای قوامی-مدرس استاد صنم رشیدی

مصاحبه با دانشجویان-جناب آقای قوامی-مدرس استاد صنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسدیان


مصاحبه با دانشجویان(سرکار خانم علیمردانی)

سرکار خانم علیمردانیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای راستگویی


مصاحبه با دانشجویان (سرکار خانم امیری)

سرکار خانم امیریمصاحبه با دانشجویان : سرکار خانم زین الدین


مصاحبه با دانشجویان (سرکار خانم امیری)

سرکار خانم امیریمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای جلیلیان


فایل صوتی مصاحبه با جناب آقای کشتی آرای

جناب آقای کشتی آرای رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر در این مصاحبه جذاب ثروت را تا زمانی خوب می دانند که باعث آرامش و پیشرفت شود و معتقدند کسیکه ثروتمند می شود لزوما به بیراهه نرفته است.البته فردی که از راه نامشروع و تخلف به ثروتی برسد حتما روزی آن را از دست خواهد داد.شگفت انگیز ترین کلیپ انگیزشی که زندگی شما را متحول خواهد کرد


دانلود رایگان کتاب عصای معجزه گرتو

کتاب عصای معجزه گرتو – سالها پیش مطالعه یک کتاب و به کار گرفن آموزه های آن زندگی من را دگرگون کرد.به من کمک کرد تا از شخصی گوشه گیر و منزوی تبدیل به انسانی بسیارقدرتمند با اعتمادبه درون بسیار کرد.ازهمان روز بود که متوجه شدم که کنترل تمام ابعاد زندگیم در دستان قدرتمند خودم است و هر زمان که اراده می کنم درزندگی خود معجزه ای به وجود می آورم و هرآنچه را که می خواهم بدست می [...]


jQuery(document).ready(function(){ });