دوره استادی جذب

نظرات و نتایج دانشجویان دوره استادی جذب سال 96-95


الگوی مالی

الگوهای مالی

الگوهای مالی


خودت را دوست داشته باش

ارتباط باخویشتن

ارتباط باخویشتن


زنان موفق

زنان موفق

دوره زنان موفق


کتابخانه پرونده های چند رسانه ای

دوره آموزشی خلاقیت و شفای کودک درون

کودک دورن مسئله ای هست که در بین مردم جامعه ما به دست فراموشی سپرده شده است و همین امر باعث مشکلات فراوانی شده است. این دوره بین شما و کودک درون شما ارتباطی دوباره برقرار میکند. دوره آموزشی خلاقیت و شفای کودک درون مصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسدیان


موفقیت مالی

دوره موفقیت مالی

موفقیت مالی امریست که لازمه داشتن یک زندگی موفق و شاد می باشد.ما در این دوره حضوری شما اصول موفقیت مالی را به زبانی ساده و تست شده فرا میگیرید. مصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسلامی