ارتباط باخویشتن

ارتباط باخویشتن


دوره آموزشی خلاقیت و شفای کودک درون

کودک دورن مسئله ای هست که در بین مردم جامعه ما به دست فراموشی سپرده شده است و همین امر باعث مشکلات فراوانی شده است. این دوره بین شما و کودک درون شما ارتباطی دوباره برقرار میکند. دوره آموزشی خلاقیت و شفای کودک درونمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسدیان


دوره موفقیت مالی

موفقیت مالی امریست که لازمه داشتن یک زندگی موفق و شاد می باشد.ما در این دوره حضوری شما اصول موفقیت مالی را به زبانی ساده و تست شده فرا میگیرید. مصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسلامی


jQuery(document).ready(function(){ });