مقالات آکادمی جذب صنم رشیدی


مصاحبه با دانشجویان – سرکار خانم مولوی – مدرس استاد صنم رشیدی

مصاحبه با دانشجویان- سرکار خانم مولوی- مدرس استاد صنم رشیدیدانلود رایگان نقشه گنج(فصل اول)


مصاحبه با جناب آقای اسلامی دانشجوی دوره استادصنم رشیدی

مصاحبه با جناب آقای اسلامی دانشجوی دوره استادصنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : سرکار خانم زین الدین


مصاحبه با جناب آقای اسدیان دانشجوی دوره استاد صنم رشیدی

مصاحبه با جناب آقای اسدیان دانشجوی دوره استادصنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای جلیلیان


مصاحبه با دانشجویان جناب آقای راستگویی

مصاحبه با دانشجویان (جناب آقای راستگویی)مصاحبه با دانشجویان : سرکار خانم مولوی


مصاحبه با دانشجویان – سرکار خانم زین الدین – مدرس استاد صنم رشیدی

مصاحبه با دانشجویان – سرکار خانم زین الدین- مدرس استاد صنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسلامی


مصاحبه با دانشجویان-جناب آقای قوامی-مدرس استاد صنم رشیدی

مصاحبه با دانشجویان-جناب آقای قوامی-مدرس استاد صنم رشیدیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای اسدیان


مصاحبه با دانشجویان(سرکار خانم علیمردانی)

سرکار خانم علیمردانیمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای راستگویی


مصاحبه با دانشجویان (سرکار خانم امیری)

سرکار خانم امیریمصاحبه با دانشجویان : سرکار خانم زین الدین


مصاحبه با دانشجویان (سرکار خانم امیری)

سرکار خانم امیریمصاحبه با دانشجویان : جناب آقای جلیلیان


فایل صوتی مصاحبه با جناب آقای کشتی آرای

جناب آقای کشتی آرای رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر در این مصاحبه جذاب ثروت را تا زمانی خوب می دانند که باعث آرامش و پیشرفت شود و معتقدند کسیکه ثروتمند می شود لزوما به بیراهه نرفته است.البته فردی که از راه نامشروع و تخلف به ثروتی برسد حتما روزی آن را از دست خواهد داد.شگفت انگیز ترین کلیپ انگیزشی که زندگی شما را متحول خواهد کرد


jQuery(document).ready(function(){ });