جواب های آقای دانادسته بندی: Questionsچرا خداوند به افرادی که به او اعتقادی ندارند ثروت بیشتری می دهد؟
آکادمی جذب 2 سال پیش

من ی سؤال دیگه هم دارم البته اگر استاد عزیزم دوست داشتید جواب من رو یزیدکم همیشه تَو زندگیم پایبند بودم همیشه مراقب رفتارم بوده همیشه با خدا بودم همه چیو از خدا خواستم ولی خدا انگار من رو نمیبینه خواسته های من رو نمیشنوه ولی دختر دایی من اصلا دین و خدا رو قبول نداره هیچی کافر کافر هست هم خودش هم همسرش ولی هر چی از خدا میخواد بهش میده مثلا ی شوهر خوب و پولدار میخواست خدا بهش داد بهترین ماشین و خونه از خدا دختر خواست خدا بهش داد و خیلی چیزای دیگه مثلا من کربلا با مشهد میرم من و مسخره میکنن میگن حیف پول تا حالا تَو عمرشون نماز نخوندن ولی من همه چیکو رعایت میکنم و بر عکس اونا هستم و روز به روز زندگیشون خدارو شکر رو به پیشرفته من ادم بخیل و حسودی نیستم ولی برام خیلی سؤال شده چند وقته چرا اینا که اصلا هیچ چیزی رو قبول ندارن و پایبند نیستن حتی ماه محرم رو مسخره میکنن چرا خدا هر چی میخوان بهشون میده ولی أمثال من که مثل اونا نیستم چرا خدا من و نمیبینه و احترامشونم تَو فامیل چند برابره واقعا برام سواله من میکنه خدایا شکرت اونا به من میخندن میگن مگه خدایی هم هست

jQuery(document).ready(function(){ });