مهتاب asked 3 ماه ago

۳۴۵۱۶: سلام خوبید میشه کمک کنید من ی دختر ۱۸ساله دارم خیلی بی اخلاق ی دنده است اصلا ب حرفم گوش نمیده؛ بلیط مسافرت میگیرم نمیاد پول بلیطم از بین میرم تهدیدمان می‌کنه وسیله میشکونه آتیش میزنم بی احترامی می‌کنه وسواس فکری داره حساسیت های بی مورد خیلی اذیتم حتی خواستم دست ب خودکشی طلاق فرار بزنم از دستش هرچی میگم بریم مشاور نمیاد وقتیم میاد فرار میکنه؛ خیلی مشکل ایجاد می‌کنه حتی می‌خواهیم خونه رو عوض کنیم بریم ی شهر دیگه با کلی دعوا مخالفت می‌کنه من به نظر شما چیکار کنم با این دختر