نوشته‌ها

احترام به قول ها

به قول هایتان احترام بگزارید

احترام به قول ها یکی از ملزومات موفقیت می باشد با این روش سپاسگذاری شما یاد میگیرید چگونه به قول هایتان احترام بگذارید و موفق شوید

به قول هایتان احترام بگزارید

چیزی که می گویید خیال دارید انجام بدهید، انجام بدهید

برای احترام گذاشتن به خود واقعی تان لازم است آنچه را که می گویید خیال دارید انجام بدهید، به راستی انجام بدهید. به این ترتیب، شما به کلام خود اعتماد خواهید کرد و بیش از پیش با خواسته های قلبی تان هماهنگ می شوید. پس کم کم می توانید به خوب بودن تمایلات قلبی تان اعتماد کنید و به صحبت های ناامیدکننده ی دیگران بی اعتنا باشید. وقتی به قول خودتان احترام بگذارید، اعتماد به نفستان بالا می رود.

احترام به قول ها

وقتی به خودتان قول می دهید که ازفردا ورزش را شروع می کنم .یا به خودتان قول می دهید که به دنبال فلان مهارت می روم و آن راکسب می کنم .وقتی به خودتان قول می دهید که دیگر این رفتاری که تاکنون انجام داده ام و ازآن نتیجه ای نگرفته ام را انجام نمی دهم  ویا صدها قولی که ممکن است به خودتان بدهید که آن را انجام می دهید و به آن متعهد نباشید سبب می شود که اعتبار شما درجهان هستی خدشه دار می گردد و تمام جهان هستی و فراوانی های جهان هستی بر اساس اعتبارانسانها در اختیارآنها قرار می گیرد.آیا این شخص که چنین درخواستی را ازجهان دارد اعتبار لازم را برای دریافت این موهبت و درخواستی که تقاضاکرده دارد یا نه.

مقاله پیشنهادی : زندانی باورهای خود باقی نمانید

زیرا انسانهایی که به خودشان و قول هایی که به خودشان می دهند پای بند نیستند نمی تواند به دیگران و جهان هستی و کائنات پای بند باشند.بنابراین جهان هستی که کاملا از روی نظم و قانون قطعی نسبت به تمام موجودات روی کره زمین عمل می کند نمی تواند برخلاف قوانین  ونظامات ثابت جهان عمل کند .برای فردی که خودش به تصمیم ها و قول های خودش متعهد نیست اقدامی درجهت کمک به پیشرفت و موفقیت و خوشبختی  او نمی کند.

وقتی برای خودتان ارزش قایل هستید، دیگران هم شما را ارزشمند می دانند و به مغناطیس خوشبختی تبدیل می شوید.

صنم رشیدی