نوشته‌ها

زندانی باورها

زندانی باورها خود باقی نمانید

زندانی باورها خود باقی  نمانید
زندانی باورها خود باقی ماندن، شما را از جذب ثروت دور می کند. مسؤولیت هر چه را در زندگی تان هست به عهده بگیرید.
باورهایی که زندگی تان را ساخته بشناسید و این راهی به سوی آزادی و فراوانی است. یک باور و تنها یک باور وجود دارد که مانعجذب ثروت می شود؟ در کارگاه های آموزشی معلوم شده که عقیده ی مشترکی میان همه ی ما وجود دارد. همه ی ما این باور را داریم اما هر کس فکر می کند فقط خودش این  عقیده را دارد.

من به اندازه ی کافی خوب نیستم.

مقاله پیشنهادی : موانع را به فرصت تبدیل کنید

هر قدر بیشتر خودتان را دست کم بگیرید، پول کمتری جذب می کنید. بگذارید هر باور غیرسازنده ای برود تا دروازه ی ورود به شهر رویاهایتان بازشود.

کاغذی بردارید و مکالمه ی بین خودتان و احساستان را بنویسید. به یاد داشته باشید که قدرت جذب ثروت در درون شما قرار دارد. اکنون زمان آن  است که باورهای محدودکننده ی خود را بشناسید و برای همیشه آن ها را دور بریزید.

احساسات شما مثل تابلوهای راهنما هستند. به آن اعتماد کنید و از آنها سوالات خود را بپرسید. فقط شما کلید ورود به حقیقت را دارید. هیچ کس نمی تواند این کار را برای شما انجام بدهد. به خودتان اعتماد کنید.

صنم رشیدی