نوشته‌ها

مدیریت خلاقانه پول

مدیریت خلاقانه پول

مدیریت خلاقانه پول

چقدر پول می خواهید؟
•    دلتان می خواهد چقدر پول داشته باشید؟
•    در حال حاضر چقدر پول دارید؟
•    آیا شما می دانید در حال حاضر به طور دقیق چقدر پول دارید یا حدس می زنید کم و بیش چقدر پول دارید؟
تمرین:

جدول حساب های بانکی من

_حساب جاری
_حساب پس انداز قرض الحسنه
– حساب پس انداز کوتاه مدت

– حساب پس انداز بلند مدت
– حساب پس انداز مشترک
– اوراق قرضه
– سرمایه گذاری و سهام بورس
– پول هایی که طلبکار هستم
– میزان وام

– همه ی پولهایتان را پیدا کردید؟
روی هم رفته شما چقدر می ارزید؟

مدیریت خلاقانه پول – آیا الآن احساس بهتری دارید؟
همین حالا، جهت تمرکز خود را تغییر دهید. ممکن است میلیونر باشید و خودتان ندانید.
یک فرد ثروتمند چگونه فکر می کند؟

اگر بعضی از رفتارهای ثروتمندان را تقلید کنید، سطح ارتعاش شما برای جذب پول بالا می رود. برای مثال، بیشتر ثروتمندانی که
من می شناسم، حساب دقیق پول خود را دارند و مو را از ماست می کشند.

مقاله پیشنهادی : دنیای درون تو دنیای بیرون تو رامی سازد

تمرین: خرج کردن خلاقانه

اول باید ببینیم در حال حاضر چقدر و چگونه خرج می کنیم. بعد، راه های خلاقانه تری برای خرج کردن پیدا خواهیم کرد.

یک دفترچه یادداشت کوچک تهیه کنید و همیشه همراه خود داشته باشید. به مدت یک هفته، همه ی مخارج خود را یادداشت کنید.گروه های مشابه را کنار هم قرار دهید و آن ها را دسته بندی کنید.    مثل تفریحات، قبض ها، غذا..

حالا وقتش رسیده است که خلاق باشید و مثل یک مغناطیس پول عمل کنید.

 

           مخارج اقدام کوچک   اقدام مناسب اقدام اساسی

بنزین        بنزین ارزانتر بخرم                   همراه دوستم سرکار بروم                         اتومبیل کم مصرف بخرم

ناهار       همراه خودم ناهار ببرم              کاری پیدا کنم که ناهار هم داشته باشد             کمتر بخورم !

کتاب    از کتابخانه استفاده کنیم             از دوستان کتاب قرض بگیرم                             کتاب ها را به خیریه اهدا کنم و در عوض گاهی از آنها کتابی بگیرم

برای هر یک از موارد، راه حل خلاقانه ای پیدا کنید که هم آن مورد را داشته باشید و هم هزینه ی کمتری متقبل شوید و پس انداز
کنید.شروع کنید مثل دانکن فکر کنید. جرأت داشته با شید. از  منطقه ی امن خود خارج شوید.بسیار خوب! ما دیدیم که در حال حاضر، چقدر پول جذب می کنیم