مدیریت خلاقانه پول

مدیریت خلاقانه پول چقدر پول می خواهید؟ •    دلتان می خواهد چقدر پول داشته باشید؟ •    در حال حاضر چقدر پول دارید؟ •    آیا شما می دانید در حال حاضر به طور دقیق چقدر پول دارید یا حدس می زنید کم و بیش چقدر پول دارید؟ تمرین: جدول حساب های بانکی من _حساب جاری _حساب پس انداز قرض الحسنه – حساب پس انداز کوتاه مدت – حساب پس انداز بلند مدت – حساب پس انداز مشترک – اوراق قرضه – سرمایه گذاری و سهام بورس – پول هایی که طلبکار هستم – میزان وام – [...]