نوشته‌ها

زندانی باورها

زندانی باورها خود باقی نمانید

زندانی باورها خود باقی  نمانید
زندانی باورها خود باقی ماندن، شما را از جذب ثروت دور می کند. مسؤولیت هر چه را در زندگی تان هست به عهده بگیرید.
باورهایی که زندگی تان را ساخته بشناسید و این راهی به سوی آزادی و فراوانی است. یک باور و تنها یک باور وجود دارد که مانعجذب ثروت می شود؟ در کارگاه های آموزشی معلوم شده که عقیده ی مشترکی میان همه ی ما وجود دارد. همه ی ما این باور را داریم اما هر کس فکر می کند فقط خودش این  عقیده را دارد.

من به اندازه ی کافی خوب نیستم.

مقاله پیشنهادی : موانع را به فرصت تبدیل کنید

هر قدر بیشتر خودتان را دست کم بگیرید، پول کمتری جذب می کنید. بگذارید هر باور غیرسازنده ای برود تا دروازه ی ورود به شهر رویاهایتان بازشود.

کاغذی بردارید و مکالمه ی بین خودتان و احساستان را بنویسید. به یاد داشته باشید که قدرت جذب ثروت در درون شما قرار دارد. اکنون زمان آن  است که باورهای محدودکننده ی خود را بشناسید و برای همیشه آن ها را دور بریزید.

احساسات شما مثل تابلوهای راهنما هستند. به آن اعتماد کنید و از آنها سوالات خود را بپرسید. فقط شما کلید ورود به حقیقت را دارید. هیچ کس نمی تواند این کار را برای شما انجام بدهد. به خودتان اعتماد کنید.

صنم رشیدی

خودت را دوست بدار

خودت را دوست بدار ، پول تو را دوست خواهد داشت.

خودت را دوست بدار ، پول تو را دوست خواهد داشت.

اگر شما احساس کنید ارزشمندید، آسانتر قبول می کنید که لیاقت درآمد بیشتری را دارید. میزان ثروت شما بازتابی است  از ارزشی که برای خودتان قایل هستید.
حالا ممکن است شما به خودتان بگویید من که خودم را دوست دارم، پس چرا پولدار نمی شوم؟ قبل از اینکه ما به عقاید از پیش تعیین شده ی شما درباره پول نگاه کنیم، بیایید ببینیم چطور می توانید قدر خود را بیشتر بدانید.

شما بهتر از هر کسی خودتان را می شناسید. وقتی تمرین بعدی را انجام دادید، مطمئن باشید که همه ی پاسخهای صحیح را درون خود دارید.

آیا شما به راستی به سلامتی خود اهمیت می دهید؟

برای شغل و روابطتان ارزش قایل هستید؟
آیا کارهایی را که انجام می دهید، دوست دا رید؟

آیا بدن شما به راستی تماشای تلویزیون را دوست دارد یا ترجیح می دهد از پیاده روی لذت ببرد یا با دوستان گپ بزند؟

آیا رفتار روزانه ی شما نشان می دهد که شما به خودتان احترام می گذارید؟
تمرین زیر را انجام دهید تا متوجه شوید در حال حاضر، چقدر برای خودتان ارزش قایل هستید.

پس خودت را دوست بدار ، پول تو را دوست خواهد داشت.

تمرین : ارزش شخصی خود را بالا ببرید

پنج کاری را که در آن به خود ارزش نمی دهید، بنویسید. چه کار متفاوتی می توانید انجام دهید؟

پنج کاری را که به خود اهمیت می دهید، بنویسید. چطور می توانید بیشتر به خود اهمیت بدهید؟

حالا وقتش رسیده که به باورهای محدودکننده ی خود در مورد پول توجه کنید.

چرا شما پول بیشتری به زندگی تان جذب نمی کنید؟

یک قلم بردارید و بنویسید چه فایده ای دارد اگر پول کمتری داشته باشید: (پس از این، شما پاسخ های شرکت کنندگان د رکارگاه ها را خواهید خواند اما اول تمرین خود را انجام دهید.)
تمرین: کمتر پول داشتن چه فایده ای برای زندگی من دارد؟

تمرین: اگر پول زیادی داشته باشم، چه مشکلاتی پیدا می کنم؟

بعضی از فواید کمتر پول داشتن

پس خودت را دوست بدار ، پول تو را دوست خواهد داشت.

خلاق تر شدن: خرید کردن از حراجی، کارت تبریک دست ساز، مبادله ی خدمات ،اصراف کمتر ، هزینه کمتر،  مالیات کمتر یا صفر، مسؤولیت کمتر، آدم بهتری بودن ، مورد محبت بودن برای آنچه خودم هستم، نه برای پولم

مقاله پیشنهادی : به قول هایتان احترام بگزارید

مشکلات داشتن پول زیاد
نیاز به استخدام یک حسابدار ، در معرض افکار عمومی بودن ،مدام درخواست وام  و کمک بلاعوض می شود ،زمان کمتر داشتن، حریم خصوصی کمتر داشتن

گاهی وقتی این تمرین را انجام می دهید متوجه می شوید که  فواید زیادی از نداشتن ثروت نصیب شما می گردد که همان فواید سبب می شود شمارا در مسیری حرکت می دهد که از ثروت دور شوید ، درصورتی که خودتان نمی دانید وشاید خیلی از باورهای شما که درناخودآگاهتان حک شده در دسترس شما نیست و نسبت به آن اشراف کامل ندارید.
با نوشتن دقیق این تمرینها می توانید برخی باورهایی که شمارا از رسیدن به ثروت دور می کند را شناسایی کنید و در جهت اصلاح آنها و جایگزینی آنها با باورهای سازنده که شمارا به ثروت و ثروتمندی نردیک  می کند اقدامات لازم را انجام دهید.

                                                                                                                                                                                            صنم رشیدی