نوشته‌ها

کتاب عصای معجزه گرتو

دانلود رایگان کتاب عصای معجزه گرتو

کتاب عصای معجزه گرتو – سالها پیش مطالعه یک کتاب و به کار گرفن آموزه های آن زندگی من را دگرگون کرد.به من کمک کرد تا از شخصی گوشه گیر و منزوی تبدیل به انسانی بسیارقدرتمند با اعتمادبه درون بسیار کرد.ازهمان روز بود که متوجه شدم که کنترل تمام ابعاد زندگیم در دستان قدرتمند خودم است و هر زمان که اراده می کنم درزندگی خود معجزه ای به وجود می آورم و هرآنچه را که می خواهم بدست می آورم .

آیا واقعا این معجزه هایی که در زندگی من اتفاق می افتاد خودم بوجود می آوردم؟

وقتی نگاهی به زندگی گذشته خود می کردم و تحولی که در درونم ایجادشده بودرا می دیدم و نتایج و شرایط را باهم مقایسه می کردم یقین پیدامی کردم که من مجهز به عصای معجزه گری شده ام که خداوند آن را دراختیارم قرارداده بود و من توسط آن در هرلحظه از زندگیم اعجاز می آفریدم و هرغیرممکنی را برای خود ممکن می کردم.پس از آن بود که با خود عهد کردم که از آن زمان به بعد زمان زیادی از زندگیم را صرف اشاعه این آموزش ها و کمک و خدمت به تمام مردم جهان کنم .زیرا تمام تحول زندگی من پس از استفاده از آموزه های یک  نویسنده و مدرس ارزشمند ایجاد شد.

دانلود رایگان نقشه گنج

کتاب عصای معجزه گرتو چکیده ای از آموزشهایی است که د رسالهای زندگیم ، در زندگی من و صدها هزارنفر از مخاطبان و دانشجویانی که دراین سالها درسمینارها،همایش ها و کارگاه های آموزشی ما شرکت کرده اند تحولات عظیمی ایجادکرده است.این کتاب عصای معجزه گری را در اختیارتان قرار می دهد که شما هم بتوانی در هرلحظه از رندگیت معجزه بیافرینی و به هر آنچه که درزندگی رویا و آرزو داری برسی.

رویاهای تو تنها به این دلیل به سراغ تو می آیند که تو آمادگی خلق آنها را داری .پس آنها را باورکن ،با آغوش باز آنها را بپذیر و اجازه بده که آنها تو را با خود ببرند. خودت را به رویاهایت بسپار و ایمان داشته باش که در نهایت رویاهایت از آن تو خواهند بود.

صنم رشیدی