نوشته‌ها

آقای دانا

افکار مثبت ، روابط مثبت

 افکار مثبت ، روابط مثبت

وقتی ما درباره ی کسی به خاطر خطاهایش قضاوت می کنیم، به طور کاذب، در مورد خودتان احساس خوبی پیدا می کنید. چون فکر می کنید شما آدم خوبی هستید و کارهایتان صحیح است او آدم بدی است که کارهای خطا را مرتکب می شود. به همین دلیل، قضاوت کردن درباره ی دیگران همیشه راه حل خوبی به نظر می آید. به شما قول می دهم این کار آنچه را درباره ی آن شکایت می کنید، قوی تر می کند و اوضاع بدتر می شود.
شما می توانید همین الان با کنترل کردن افکارتان، کنترل زندگی و وضعیت مالی خود را به دست بگیرید.
وقتی مردم را بد می بینید و بر بد بودن آن ها تمرکز می کنید، دیگر نکات مثبت آنها را نمی بینید و کم کم به جایی می رسید که بگویید: “من بیچاره ! چگونه می توانم در چنین شرایطی سر کنم؟”

افکار مثبت – اگر می خواهید وضعیت خود را تغییر دهید، افکار خود را تغییر دهید. همین الان!

درهمین جهت می توانید ازتکرارجملات تاکیدی مثبت استفاده کنید.

مقاله پیشنهادی : ماهرگز تنبیه نمی کنیم و تنبیه نمی شویم ،ما تنها بهاپرداخت می کنیم

عبارات تأکیدی مثبت

من مغناطیس پول هستم
من همیشه پول پیدا می کنم
من هر وقت بخواهم پول جذب می کنم.
من شاد و سالم و ثروتمند هستم
من زندگی را دوست دارم.
من هر چیز را که احتیاج دارم، به دست می آورم
من لیاقت پول زیاد دارم.
من پول را دوست دارم
من برای پول ارزش قایل هستم و پول برای من ارزش قایل است.
من مثل آب خوردن پول به دست می آورم
من برای کاری که انجام می دهم، ارزش قایلم.

من به هر چه دست می زنم، طلا می شود.
من شادم که ارزش کامل کار خود را دریافت میکنم.
ارزش خود

اگر با خودتان در صلح نباشید، هیچ ثروتی نمی تواند به شما آرامش بدهد.

استوارت وایلد