ماهرگز تنبیه نمی کنیم و تنبیه نمی شویم ،ما تنها بهاپرداخت می کنیم

یک پیامی از یکی از عزیزان دیدم مبنی بر اینکه استاد حق دارند مارا تنبیه کنند

این پیام مرا به فکر فروبرد .

اینکه به راستی کلمه تنبیه ازکی و از کجا وارد دایره لغات ما گشت.؟

به راستی این کلمه چه معنایی دارد.به راستی این کلمه چه قدرت و انرژی دارد ؟

ازکلام تو برتو حکم می شود.

چقدر واژه ها دارای انرژی و فرکانس های متفاوتی هستند . بعضی از کلمان به انسان قدرت و انرژی می دهند و برخی کلمات از انسان قدرت و انرژی می گیرند

درصورتی که ممکن است معنای یکسانی داشته باشند.

آن چیزی که در به کاربردن کلام در زندگی ما مهم است چیست ؟

آیا معنای کلمات است؟

خوب می دانیم که چگونه کلام ما بر زندگی مان تاثیرمی گذارد

پیرو همین تصمیم گرفتم این فایل صوتی را برایتان آماده کنم و برایتان قرار دهم تا آن را گوش کرده و وارد بازی زندگی خودتان کنید.

آ؛نچه من از شما می خواهم این است که بازیکن قدر و توانمند و آگاهی در زمین بازی زندگی خودتان باشید و تا آنجایی که زمان داشته باشد تلاش می کنم که در این مسیر زیبا و روشن تحول در کنارتان باشم.

فایل را بادقت گوش کنید و در همین بخش حتماحتما حتما احساس و دستاوردتان را از گوش کردن به این فایل برایم ارسال کنید .

برایم بنویسید که با گوش کردن به این فایل چه تجربه و چه احساسی را تجربه کردید و چه تصمیم جدیدی برای زندگی خودتان گرفتید.

منتظر دستاوردها و احساس تان از گوش کردن به این فایل هستم.

دوستتان دارم

صنم رشیدی

    دیدگاه بگذارید

    3 دیدگاه "ماهرگز تنبیه نمی کنیم و تنبیه نمی شویم ،ما تنها بهاپرداخت می کنیم"

    Notify of
    avatar