ناراحتی ریه

چه عواملی باعث ایجاد ناراحتی ریه میشه؟ ١-اندوه و افسردگی باعث ایجاد بیماری ریه میشه … ٢-ترس از بلعیدن زندگی ، اینکه ممکنه شرایطی رو توی زندگیت تجربه کرده باشی که احساس کنی اون شرایط زندگیت رو نمیتونی هضم کنی انگارنمیتونی با اون کنار بیای ،ترس از بلعیدن ، ترس از هضم کردن آن باعث بیماری ریه میشه . ٢-آزارهای عاطفی شفا نیافته. اگه از دوران کودکی ،از نوجوانی . از زمانی که ازدواج کردی ،شرایط سخت عاطفی رو تجربه کردی و هنوز نتونستی [...]


jQuery(document).ready(function(){ });