آقایان پاسخ دهند

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/08/نظر_و_تجربه_دانشجوی_دوره_استادی.mp3


دانلود رایگان فایل آموزشی ایمان

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/ایمان.mp3


دانلود رایگان فایل خودت را چند تا دوست داری؟

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/خودت-را-چند-تا-دوست-داری؟.mp3


دانلود رایگان فایل دوست داشتن خویش

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/دوست-داشتن-خویش.mp3


دانلود فایل رایگان ماشین اثبات باورها

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/ماشین-اثبات-باورها.mp3


دانلود فایل رایگان نبات حاجی نباتی

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نبات-حاجی-نباتی.mp3


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

قبولی در کنکور پزشکی … استادعزیزتاثیراتی که شمادرزندگی من گذاشتیدآنقدرسرنوشت سازبودند که نمی دونم چطوری بگم…. خیلی از شرایط زندگی و حال خوبم را مدیون شما هستم…. تاثیری که شما در زندگی من و همسفران دیگر گذاشتید تا عمر داریم می مونه…. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر_و_تجربه_دانشجوی_دوره_استادی-3.mp3


jQuery(document).ready(function(){ });