بهترین ها نصیب چه افرادی می شود؟

بهترین ها نصیب چه افرادی می شود ؟؟http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/بهترین-ها-نصیب-چه-کسانی-می-شود؟.mp3


نظرات و نتایج دانشجویان استاد صنم رشیدی

قبولی در کنکور پزشکی … استادعزیزتاثیراتی که شمادرزندگی من گذاشتیدآنقدرسرنوشت سازبودند که نمی دونم چطوری بگم…. خیلی از شرایط زندگی و حال خوبم را مدیون شما هستم…. تاثیری که شما در زندگی من و همسفران دیگر گذاشتید تا عمر داریم می مونه…. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر_و_تجربه_دانشجوی_دوره_استادی-3.mp3


تحول زندگی در ٧ ماه

٧کشتی که در درون تو انقلاب می کند… یک تصمیم می تواند ورق زندگیت را برگرداند… این ویس زندگی هزاران هزار نفر  را متحول کرده……. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/تحول-زندگی-در-٧-ماه.mp3 لینک دانلود


نظر و تجربه استادی جذب

یک واحد آپارتمان خریدم هم خودم و هم همسرم ازین جذب تو شوکیم . دوماهه با کانال آشناشدم تمام ویس ها را گوش می کردم و بهشون عمل کردم. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر-و-تجربه-استادی-جذب.mp3 لینک دانلود


jQuery(document).ready(function(){ });